O naší muzice

Svým podáním gotických a renesančních písní a tanců vás přeneseme o několik století zpět!

Jsme hudební skupina hrající na repliky historických nástrojů, jako jsou šalmaje, zvířecí rohy, středověké dudy, mandola, trumšajt, djembe… Naše vystoupení jsou umocněna patřičným dobovým ošacením od chudinské gotiky přes potulné vaganty až po zdobnou dvorskou renesanci.

Již čtrnáct let hrajeme a zpíváme na středověkých tržištích, městských slavnostech, hradech a zámcích doma i v zahraničí. Vedle těchto světských radovánek svou pozornost věnujeme i čistě duchovním koncertům oslavujícím hlavní křesťanské svátky.

Programy/ koncerty pro rok 2014

Velikonoční koncert

Nejvýraznější svátek církevního roku přináší řadu překrásných zpěvů. Výběr z těch nejlepších jsme pro své posluchače pečlivě sestavili do svátečního velikonočního programu. Oslavné písně 13. – 16. století vás slavnostně naladí a nadchnou „novou nadějí“. Průvodní komentář pak přiblíží posluchačům středověký původ některých zvyků.

Milvus…světlé radosti temného středověku

Milostné i pijácké písně, makaronské písně potulných studentů, tance, fanfáry i hudba k průvodu, to vše patřilo k radostem středověkého života, který Milvus přináší.

Hudba sladké Francie

…středověké písně z krajů plných bujarých oslav a radovánek, ale i milostných vyznání a lechtivých příběhů. V originálním jazyce i českém překladu vás přesvědčíme, jak blízké jsou nám zpěvy ze vzdálených francouzských vinic.

Adventní/ vánoční koncert

Snad nejkrásnější duchovní skladby plné radosti a naděje z doby gotiky a renesance sestavené z více či méně známých vánočních písní Evropy. Skladby jsou provázané krátkými připomínkami středověkých vánočních tradic a zvyků.


          bz